Zakat

Pernahkah anda mendengar kata ZAKAT ? Bagi umat muslim, zakat bukan lagi hal yang tabuh. Melainkan suatu kewajiban dan terdapat di dalam rukun islam yang keempat.

Zakat secara bahasa artinya suci atau bersih. Menurut istilah, zakat artinya sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang kaya kepada orang miskin sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum islam.

Zakat merupakan usaha penyucian diri dari kemungkinan tercampurnya harta si pemilik harta yang sangat mencintai hartanya secara berlebih-lebihan.

Ada beberapa macam zakat. Diantaranya, yaitu zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain.

Jika ingin mengetahui lebih banyak silahkan download di sini